Terapi & Rådgivning

Terapi & Rådgivning

Hvad er vigtigt, når man søger hjælp?


Det simple svar kommer i to dele; for det første skal hjælperen være kvalificeret til at løse problemet, og da det er hjælp til dig, der søges, skal hjælperen for det andet respektere dig og dine behov. Der skal altså være fokus på problemet, og det skal føles rigtigt for dig.


Da mennesket og livet er komplekse størrelser, bør den hjælp, man søger til menneskelige problematikker, have et enormt bredt fokus. Den skal med andre ord gerne have et blik for det hele menneske - også kaldet en holistisk tilgang.


En holistisk tilgang er bestræbelsesværdig, men for at en tilgang i sandhed skal være holistisk, skal den have det hele med, altså alle aspekterne ved det menneskelige liv. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der har, men det kan være et problem, da et for snævert blik på en problemstilling alitid vil overse noget.


Nogle terapeutiske tilgange har et så snævert blik, at selve problematikken overses. Eksempelvis kan vigtigheden i at have fokus på psyken ved kropslige problematikker og på kroppen ved psykiske udfordringer kun undervurderes. Den gensidige påvirkning mellem krop og psyke har alt for længe været overset. De fleste evidensbaserede psykoterapeutiske tilgange har enten slet ikke eller kun i ringe grad et fokus på sammenhængen mellem en sund krop og et sundt sind.


Hos Center for Trivsel & Velvære har vi forsøgt at lave et så holistisk blik som muligt, som har fokus på:

 • Sammenhængen mellem krop og psyke
 • Filosofisk dybde
 • Åndelig udvikling
 • Inddragelse af psykoterapiforskning
 • Evidensbaserede tilgange, dvs:
  • Humanistisk menneskesyn
  • Kognitionspsykologisk viden
  • Psykosystemisk forståelse
  • Psykodynamiske perspektiver
 • Alternative muligheder


Spørgsmålet er derfor ikke, hvad vi kan tilbyde dig, men hvad du har brug for. Er det nænsom og blid kropsbehandling, psykoterapi mod angst eller depression, eller er det en kombination? Er det en livskrise, eller er det parforholdet, der knirker? Er du barn, ung, voksen eller familie, så kan den hjælp, du søger, variere meget.


Men uagtet hvad du søger hjælp til, skal den hjælp, du modtager føles rigtig for dig, du skal føle dig lyttet til og respekteret, ellers vil vi anbefale dig at finde noget andet.Det eneste, du skal gøre som klient, er at være så ærlig som muligt, og så er det terapeutens opgave at vise dig vejen til bedring.

Det holistiske blik


Et snævert blik vil altid være begrænsende i forhold til en hvilken som helst problemstilling, og derfor er det nødvendigt med et holistisk blik, som ser hele mennesket.


Den holistiske terapeut eller behandler bør derfor have blik for psykens dynamiske, systemiske, kognitive og emotionelle forhold samt kroppens ernæringsmæssige, energetiske, muskulære forhold med mere. 

Liste over vores tilbud


Nedenfor kan du klikke dig ind på nogle af de tilbud, vi har, som du har lyst til at vide mere om.

Psykoterapi

For dig, som har ondt i sjælen eller har en psykisk lidelse.

Parterapi

For jer, der ønsker fokus på det, som skaber kærlige relationer. 

Kropsterapi

Kropsterapien afhjælper og lindrer smerter samt skaber velvære til både krop og sind.

Filosofisk rådgivning

For dig, der vil i dybden med dig selv, din situation eller en problemstilling.

Familieterapi

Det betyder ofte utroligt meget, at ens base, familien, fungerer. 

Spirituel praksis

For dig, der er åben over for ubegribelige helende kræfter.