Kurser & uddannelse

Kurser & uddannelser

Menneskelighed og faglighed


Alle uddannelser og kurser hos Center for Trivsel & Velvære har fokus på menneskelighed og høj faglighed. Menneskelige egenskaber og høj faglighed er det, der karakteriserer den dygtige professionelle holdning blandt rådgivere, behandlere eller terapeuter. 


De menneskelige egenskaber er empati, respekt, varme, oprigtighed, åbenhed, osv. Man ved fra psykoterapiforskningen, at den metode, den enkelte terapeut anvender, betyder langt mindre i forhold til klienternes bedring sammenlignet med den relation, som knyttes mellem terapeut/behandler og klient.


En gavnlig relation i behandlingsøjemed indebærer, at klient og terapeut er enige om målet og får skabt et fællesskab om at opnå bedring. Klienten skal gerne føle sig lyttet til og meget gerne føle sig betydningsfuld i terapeutens øjne.


Alle uddannelserne nedenfor har fokus på netop menneskelighed og høj faglighed og på at hjælpe sig selv som menneske og bruge den levede erfaring, som i sidste ende er en milepæl i forhold til at kunne hjælpe andre. 


Faglighed er et kendskab til den nyeste forskning inden for det område, man praktiserer indenfor samt en forståelse for, hvordan denne anvendes i praksis. Høj faglighed er en del af det at være professionel, men fagligheden kan ikke stå alene. I kombination med menneskelighed og erfaring står man stærkt som terapeut og behandler.

"Jeg valgte psykoterapeutuddannelsen hos Center for Trivsel & Velvære, da den både giver mig en bred faglig viden om evidensbaseret psykoterapi, klinisk erfaring og nyeste forskning på området."


"Jeg er virkelig glad for, at jeg er blevet hjulpet så meget i gang med egen praksis efter afsluttet uddannelse og det at være en del af netværket for faglig sparring."


"Det, som gjorde forskellen for mig, var den filosofiske del af uddannelsen."


"Uddannelsen var for mig en forlænget terapi, jeg har fået utroligt meget ud af det både på det personlige og professionelle plan"

Få 4 certifikater på 4 år og bliv:


  • Emotionel Adaptionsterapeut
  • Filosofisk rådgiver
  • Psykoterapeut
  • Børne-, Unge- og Familierådgiver

Levet erfaring


Mere og mere forskning peger på, at man bliver en bedre hjælper, hvis man selv har døjet med noget af det samme som sin klient og er kommet videre. Inden for misbrugsbehandling er dette en gammel sandhed, og for mange er det sund fornuft.


Vores erfaring er, at det giver god mening i begge veje af klient/terapeut relationen. Det er lettere som terapeut at have forståelse for sin klient, hvis man har prøvet noget lignende selv, og det er rart for en klient at vide, at man får hjælp af en, som har prøvet noget lignende selv. 

Oversigt over kurser og uddannelser


Nedenfor finder du en liste over de kurser og uddannelser, vi udbyder hos Center for Trivsel & Velvære. Vil du vide mere om et af emnerne, skal du blot klikke på det, og du dirigeres automatisk hen til siden med mere information.

4-årig psykoterapeutuddannelse

Drømmer du om at blive psykoterapeut? Så er dette måske lige noget for dig.

Kierkegaardsk rådgivningspraksis

Lær at rådgive på baggund af Søren Kierkegaards psykologi og hjæpekunst

Børne-, ungdoms- & familierådgiver

Bliv klog på udviklingspsykologi, børneopdragelse og familieterapi.

Klassisk kinesisk filosofi

Lær om østens visdom og hvordan visdommen kan integreres i både eget liv og praksis.

Filosofisk rådgiver

Lær at tage filosofien med ind i den rådgivende praksis. 

Det Glade Barn-metoden

Forældrekurset, der hjælper forældre med at omsætte deres kærlighed i praksis